Spring naar content

Opvang

Voor en na school kunnen onze leerlingen terecht in de opvang. De hulpopvoeders staan dan in voor de activiteiten tijdens de voor en naschoolse opvang.

Respecteer de uurregelingen van de opvang!

  • 7u00 tot 8u15
  • 12u10 tot 13u30
  • 15u15 tot 18u00

Betaling

De tussenkomst wordt forfaitair per trimester vastgesteld.

De factuur wordt opgemaakt op basis van de registratie van de aanwezigheden.

Een tweede kind in onze school van hetzelfde gezin, betaalt halve prijs.

Dit zijn de officiële tarieven van de Gemeenteontvanger van de Stad Brussel.

Na ontvangst van de factuur schrijft u het bedrag over op de rekening van de school BE70 0017 6765 2925 met vermelding van de gestructureerde mededeling.

Facturatie 3 keer per schooljaar: december, april en juni.

  • 1 dienst 's morgens: € 25
  • 1 dienst 's middags: € 14,50
  • 1 dienst 's avonds: € 25
  • woensdagnamiddag: € 15,50
  • alle diensten: € 70,00

Woensdagnamiddag

Woensdagnamiddag: € 3,00

Woensdagnamiddag is er opvang van 13u30 tot 18u.

De kosten van de opvang van de woensdagnamiddag zijn begrepen in het forfaitair bedrag van" alle diensten".

Opvang tijdens de vakantie

Tijdens de herfstvakantie, de krokusvakantie, een pedagogische studiedag of een facultatieve vrije dag, organiseert de school opvang.

Je betaalt hiervoor € 4,50 per dag.

In de kerstvakantie, paasvakantie en zomervakantie organiseert de Dienst van de Jeugd van de Stad Brussel opvang. Je krijgt hierover ten gepaste tijd de nodige documenten en informatie.

U moet dringend de naschoolse opvang contacteren?

Bel het nummer 0490/14.22.16

Lees meer over de maaltijden