Spring naar content

Wie zijn we

Welkom in onze school!

  • Wij zijn een autonome lagere school behorende tot het Openbaar Onderwijs Stad Brussel.
  • Wij profileren ons als een pluralistische school.
  • Wij hebben aandacht voor het welbevinden en betrokkenheid van iedere leerling.
  • Wij streven naar gelijke onderwijskansen voor iedereen. ​
  • Wij hanteren een doelgerichte aanpak om de eindtermen te behalen.
Koningin-Astrid-LS-31

Een hartelijke campus!

Onze school bevindt zich op Campus Mutsaard in Laken, aan de Mutsaardlaan.

Campus Mutsaard is een campus voor iedereen. Het hypermoderne complex voorziet niet alleen plaats aan onze school, maar ook aan de Kleuterschool Koningin Astrid, het Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls en een kinderdagverblijf.  Het omvat ook sportzalen en bijbehorende buitenruimten.