Spring naar content

Schoolraad

Wat is de schoolraad?

De schoolraad is een formeel participatieorgaan.

Samenstelling

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van:

  • De ouders (2)
  • Het personeel (2 leerkrachten en de directie)
  • Leden van de lokale gemeenschap (2)

Wat doet de schoolraad?

De schoolraad heeft een adviserende en overleggende bevoegdheid. De schoolraad komt drie keer per schooljaar samen.